ท่านพึงพอใจกับการบริการประชาชนในด้านใดมากที่สุด
ยิ้มแย้มแจ่มใส ( 7 )
17.50%
พูดจา ไพเราะ ( 8 )
20.00%
บริการรวดเร็ว ( 3 )
7.50%
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ( 9 )
22.50%
เจ้าหน้าที่่ให้คำแนะนำดี ( 9 )
22.50%
ช่องทางบริการสะดวก รวดเร็ว ( 4 )
10.00%