หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2