หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
''การเกษตรมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานพอเพียง
สานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต''
วิสัยทัศน์ อบต.กุดจอก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ตำบลกุดจอก
อบต.
กุดจอก
www.goodjokk.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-466-034
1
2
3
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.กุดจอก ปี 2561  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยนายกอบต.กุดจอกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
2.  การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่นทำความสะอาดภายในบริเวณสถานที่สาธารณะเช่น  วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดต่างๆ ในเขตตำบลกุดจอก  รวมทั้งมีการฟังพระธรรมเทศนาคำสอนจากพระครูสุธรรมพินิจ   ณ วัดดงพระเจดีย์ หมู่ 2 ตำบลกุดจอก โดยการจัดกิจกรรมอาจร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย  
4. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน ทำความสะอาดที่ทำการอบต.กุดจอก อาคารพัสดุ และบริเวณสวนสาธารณะ
5.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญทางศาสนา
6.กิจกรรมร่วมบริจาคเงิน/ช่วยเหลือสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ และร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ
7. กิจกรรมการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ
8.กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น                                  

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2561 เวลา 14.53 น. โดย รองปลัดณิชาภัทร สงวนวงษ์

ผู้เข้าชม 408 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/28

ลำดับภาพที่ 2/28

ลำดับภาพที่ 3/28

ลำดับภาพที่ 4/28

ลำดับภาพที่ 5/28

ลำดับภาพที่ 6/28

ลำดับภาพที่ 7/28

ลำดับภาพที่ 8/28

ลำดับภาพที่ 9/28

ลำดับภาพที่ 10/28

ลำดับภาพที่ 11/28

ลำดับภาพที่ 12/28

ลำดับภาพที่ 13/28

ลำดับภาพที่ 14/28

ลำดับภาพที่ 15/28

ลำดับภาพที่ 16/28

ลำดับภาพที่ 17/28

ลำดับภาพที่ 18/28

ลำดับภาพที่ 19/28

ลำดับภาพที่ 20/28

ลำดับภาพที่ 21/28

ลำดับภาพที่ 22/28

ลำดับภาพที่ 23/28

ลำดับภาพที่ 24/28

ลำดับภาพที่ 25/28

ลำดับภาพที่ 26/28

ลำดับภาพที่ 27/28

ลำดับภาพที่ 28/28
<<
>>
X
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-466-034
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 5,005,077 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10