หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
''การเกษตรมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ
สานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.กุดจอก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ตำบลกุดจอก
อบต.
กุดจอก
www.goodjokk.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-466-034
1
2
3
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
แจ้งปัญหาการใช้บริการน้ำประปา
 
 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกุดจอก
ผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นสิบซิ่ว
ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจก
 
 
  ท่านพึงพอใจกับการบริการประชาชนในด้านใดมากที่สุด
  ยิ้มแย้มแจ่มใส
  พูดจา ไพเราะ
  บริการรวดเร็ว
  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  เจ้าหน้าที่่ให้คำแนะนำดี
  ช่องทางบริการสะดวก รวดเร็ว
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
     
 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กุดจอก ปีงบ 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 1213 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการรับจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กุดจอก ปีงบ 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 1095 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจรา [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง [ 1 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจรา [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจรา [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสา [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจรา [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู [ 4 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข [ 17 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 75 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแ [ 17 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อส [ 13 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 144 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงกาก่อสร้างฝายน้ำล้นอ่า [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 38 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงกาถนนดินสายแยกทุ่งสมอ [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมบานประตูร [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ [ 12 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 61 
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 52 
   
 
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2567ฯ [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านทางโซเซียลมีเดีย [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อำเภอหนองมะโมง) [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อำเภอสรรพยา) [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.) [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ทถอ.) [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ทม.ชัยนาท) [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บบริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3) [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
งาน Thailand Space Week 2023 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
 
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ฯ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. - ใบรับรองแพทย์  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3815  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ขอขอบคุณ กศ. มท 0816.5/ว8620  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อจังหวัดและจำนวนหมวกนิรภัยที่ได้รับการจัดสรร ในโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน กศ. มท 0816.4/ว3800  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3791  [ 15 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว3775  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13026-13039 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3779  [ 15 ก.ย. 2566 ]
จัดส่งประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ ให้จังหวัดที่มีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น รวม 9 จังหวัด ทราบและถือปฏิบัติ สน.คท. มท 0808.3/ว3780  [ 15 ก.ย. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3787  [ 15 ก.ย. 2566 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 กต. มท 0818.4/ว8356  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13040-13054 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) และขอเชิญประชุม ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3778  [ 14 ก.ย. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3772  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและจัดส่งข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กสว. มท 0820.3/ว3750 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ขอแจ้ง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว3754  [ 14 ก.ย. 2566 ]
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3760 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4  [ 14 ก.ย. 2566 ]
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3758 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว3725  [ 14 ก.ย. 2566 ]
การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 13 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12905-12980 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3749  [ 13 ก.ย. 2566 ]
     
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคันคลองห้วยม่วง หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก ตำบลก [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกสายถนนลาดยางบ้านดงประดา - บ้านสะพา [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายสนามเพราะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมสาย ตำบลกุด [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายสนามเพาะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมสาย ตำบลกุดจ [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายสนามเพราะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมสาย ตำบลกุด [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน 6 หมู่บ้าน ตำบลกุดจอก [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายที่สาธารณะหมู่ที่ 3 ถึงถนนคอนกรีตบ้านทุ่งส [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสาย กรอกหนองไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ ตำบลกุ [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำหรับผู้บริหาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคันคลองวังน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลก [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะสายทุ่งมณฑล หมู่ที่ 6 บ้านศรีพัฒนา ตำบลกุดจอก อำเภอหนอง [ 31 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคตา ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน และโรคทางสายตา รับรองผล [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาหารสำหรับผู้เ [ 18 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคตา ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน และโรคทางสายตา รับรองผล [ 17 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคตา ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน และโรคทางสายตา รับรองผล [ 15 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคตา ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน และโรคทางสายตา รับรองผล [ 15 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอาชีพเย็บกระเป๋าผ้า ตามโครงการเย็บปัก หลัก 10 [ 15 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]

travel
สถานที่สำคัญ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาวครั่ง
travel
สถานที่สำคัญ
เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งกุดจอก
   
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของอบต.กุดจอก (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 2404  ตอบ 1  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (27 พ.ค. 2565)    อ่าน 314  ตอบ 0  
สอบถามครับ (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 372  ตอบ 1  
ตามหาเพื่อนครับ (12 ก.ค. 2564)    อ่าน 486  ตอบ 2  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง ประวัติหลวงพ่อปาน ตอนที่ 1 (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 1472  ตอบ 0  
สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 868  ตอบ 0  
เมื่อไหร่ตำบลกุดจอกจะเลือก สมาชิก อบต.ประจำหมู่แต่ล่ะหมู่ใหม่คะ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 1085  ตอบ 4  
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 1166  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2560 (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1233  ตอบ 0  
สืบหาวิทยากรบ้านกุดจอก (8 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1613  ตอบ 1  
ขอบคุณอบต.กุดจอกที่ช่วยดับไฟให้ค่ะ (11 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1550  ตอบ 1  
เดือดร้อนมากค่ะ (28 ก.พ. 2557)    อ่าน 2139  ตอบ 2  
นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์โครง (13 พ.ย. 2556)    อ่าน 1540  ตอบ 0  
ทำดีมาก (17 ธ.ค. 2555)    อ่าน 1640  ตอบ 1  
เว็บ อบต. สวยจัง (28 ส.ค. 2555)    อ่าน 2441  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-466-034
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
โทรศัพท์ : 056-466-034 โทรสาร : 056-466-034
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  e-mail : 6180701@dla.go.th
                  จำนวนผู้เข้าชม 11,535,005 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10