หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
''การเกษตรมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ
สานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.กุดจอก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ตำบลกุดจอก
อบต.
กุดจอก
www.goodjokk.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-466-034
1
2
3
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
แจ้งปัญหาการใช้บริการน้ำประปา
 
 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกุดจอก
ผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นสิบซิ่ว
ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจก
 
 
  ท่านพึงพอใจกับการบริการประชาชนในด้านใดมากที่สุด
  ยิ้มแย้มแจ่มใส
  พูดจา ไพเราะ
  บริการรวดเร็ว
  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  เจ้าหน้าที่่ให้คำแนะนำดี
  ช่องทางบริการสะดวก รวดเร็ว
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
     
 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กุดจอก ปีงบ 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 4374 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการรับจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กุดจอก ปีงบ 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 1199 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินผิว [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายถนนดินผิวจราจร [ 10 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจร [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 331 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 419 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาตักขน/ย้ายเศษวัสดุ [ 17 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 425 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 71 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศราคากลางงานเสริมดินคันทางพร้อมลงผ [ 7 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ [ 31 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 98 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำก [ 17 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 103 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 10 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 115 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 10 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 100 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่องประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาแบคโฮขุดลอก [ 9 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 78 
   
 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 (เรียน ท้องถิ่นอำเภอหันคา และท้องถิ่นอำเภอสรรพยา) [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่่นสัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567(นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น นายอำเภอหนองมะโมงและนายอำเภอสรรคบุรี) [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการน้ำประปาดื่มได้ ตามโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประเมินทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
ปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบันความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
สำรวจข้อมูลนำ้หนักเด็อายุ 0-5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในอปท.ฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกฯ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567(เรียน นอภ.อบจ.ชัยนาทและ ทม.ชัยนาท) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 44 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567(เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 30 
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2566 ทต สรรพยา(นายอำเภอสรรพยา) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2566 อบต.วังไก่เถิื่อน(นายอำเภอหันคา) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ"  [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 40 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง หลักการพิจารณางานก่อสร้าง การเร่งรัด การปฏิบัติงานตามสัญญา การจัดทำร่าง TOR ฯ"  [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 29 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว853 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว869 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว866  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2392  [ 23 ก.พ. 2567 ]
     
 


จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (นข 1832 อต. 001 59 0002) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งมณฑล หมู่ที่ 6 บ้านศรีพัฒน [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อแบตเตอร์รี่รถน้ำเอนกประสงค์ (บฉ 8023 อต. 002 53 0001) และรถยนต์ส่วนกลาง (นข [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งผักขาด(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหนองข [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อแบตเตอร์รี่รถน้ำเอนกประสงค์ (บฉ 8023 อต. 002 53 0001) และรถยนต์ส่วนกลาง (นข [ 16 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะสายนานายเสถียร จบศรีถึงคลองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายหัวขุย หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา ตำบลก [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังถนนสายคันคลองสายลาดยางดงประดา หมู่ที่ 5 บ้าน [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศร [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาประดับผ้าอาคารที่ทำการ อบต.ประดับผ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าที่ทำการอบต. [ 29 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุตามโครงการประดับตกแต่งโมบายนก เนื่องในการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศ [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาประดับผ้าอาคารที่ทำการ อบต.ประดับผ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าที่ทำการอบต. [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา พระ [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย โดยวิธีเฉ [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ บฉ 8023) [ 18 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาขยายถนนดินผิวจราจรลูกรังสายนานายสมเกียรติ เวียงแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก [ 17 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ่อเสมา หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก [ 15 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคันคลองทับเสาหอ หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ ตำบ [ 10 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจัด อินทร์จันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านหนอ [ 10 ม.ค. 2567 ]

travel
สถานที่สำคัญ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาวครั่ง
travel
สถานที่สำคัญ
เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งกุดจอก
   
 
แผนผังพื้นที่ตำบลกุดจอก (28 ก.พ. 2567)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของอบต.กุดจอก (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 2581  ตอบ 1  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (27 พ.ค. 2565)    อ่าน 449  ตอบ 0  
สอบถามครับ (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 488  ตอบ 1  
ตามหาเพื่อนครับ (12 ก.ค. 2564)    อ่าน 576  ตอบ 2  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง ประวัติหลวงพ่อปาน ตอนที่ 1 (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 1824  ตอบ 0  
สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 990  ตอบ 0  
เมื่อไหร่ตำบลกุดจอกจะเลือก สมาชิก อบต.ประจำหมู่แต่ล่ะหมู่ใหม่คะ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 1169  ตอบ 4  
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 1308  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2560 (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 4764  ตอบ 0  
สืบหาวิทยากรบ้านกุดจอก (8 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1714  ตอบ 1  
ขอบคุณอบต.กุดจอกที่ช่วยดับไฟให้ค่ะ (11 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1637  ตอบ 1  
เดือดร้อนมากค่ะ (28 ก.พ. 2557)    อ่าน 2230  ตอบ 2  
นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์โครง (13 พ.ย. 2556)    อ่าน 1622  ตอบ 0  
ทำดีมาก (17 ธ.ค. 2555)    อ่าน 1722  ตอบ 1  
เว็บ อบต. สวยจัง (28 ส.ค. 2555)    อ่าน 2521  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-466-034
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
โทรศัพท์ : 056-466-034 โทรสาร : 056-466-034
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  e-mail : 6180701@dla.go.th
                  จำนวนผู้เข้าชม 11,939,144 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10