หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
''การเกษตรมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานพอเพียง
สานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต''
วิสัยทัศน์ อบต.กุดจอก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ตำบลกุดจอก
อบต.
กุดจอก
www.goodjokk.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-466-034
1
2
3
 
 
 
 
 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 21,544 ไร่ (43.31 ตร.กม.) เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 16,725 ไร่
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 2,433 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 1,193 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.03
 
หญิง จำนวน 1,240 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.97
  จำนวนครัวเรือน 802 ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 56.18 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่เหมาะสมกับการทำ เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ อากาศค่อนข้างร้อน และแห้งแล้งในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติ และในฤดูฝนมีฝนตกค่อนข้างน้อย
 
 
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 6 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง
 
ไปรษณีย์เอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
สหกรณ์เครดิตยูเนียนศรีกุดจอกพัฒนา จำกัด
      จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 85 คน
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 60 คน
 
กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 60 คน
 
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
      จำนวน 12 คน
 
กพสม กพสต จำนวน 83 คน
 
กรรมการหมู่บ้าน (กม) จำนวน 54 คน
 
อปพร.      
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ลำห้วยขุนแก้ว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ่อแร่   จ.ชัยนาท  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก
หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก
 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมสาย
หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา
 
หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ
หมู่ที่ 6 บ้านศรีพัฒนา
 
 
  อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรียงลำดับการประกอบ อาชีพมากที่สุด ไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้
 
ทำนา ทำสวน ทำไร่ คิดเป็น ร้อยละ 70
 
รับจ้างทั่วไป คิดเป็น ร้อยละ 10
 
ค้าขาย คิดเป็น ร้อยละ 7
 
เลี้ยงสัตว์ คิดเป็น ร้อยละ 5
 
รับราชการ ทำงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น ร้อยละ 5
 
อื่นๆ คิดเป็น ร้อยละ 3
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-466-034
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 6,724,932 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10