หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
''การเกษตรมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานพอเพียง
สานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต''
วิสัยทัศน์ อบต.กุดจอก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าในตำบล
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
อบต.
กุดจอก
www.goodjokk.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-466-034
1
2
3
 
 
 
 
 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 21,544 ไร่ (43.31 ตร.กม.) เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 16,725 ไร่